نصفه

تابنده قطب دراویش گنابادی: صحبت هایم برای همه است , بهترین آزمایشگاه تکامل, هم برای شما , هم برای همه ,هم برای فرد فرد ما, هم برای جمع ما, برای جمع ما این است که به هم دلبستگی و وابستگی بیشتری پیدا کنیم.
یک مسئله دیگر: من بس که تورا دوست دارم دلم میخواد که کاش که تو زیاد تر هم بودی دلم میخواد تورا نصف کنم تا دوتا داشته باشم, چه کنیم بعضی ها همین جور میخوان, قبول است. برای این که منو نصفه هم بکنید هرنصفه ام روح خودما داره ولی سعی کنید مظاهم دیگران یعنی اگر شما میخواهید یکی نصفه را نصف کنید نصفه دیگر را برای پهلوی خودت هم نصف کن که بشه چهار نصفه این همون به اصطلاح مراحل و ایثار است!!!

منبع اصلی مطلب : مجذوبان کور
برچسب ها : نصفه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ایثار تابنده!!!