ولايت ,السلام ,عليهم ,احکام ,اقطاب ,معصوم ,عليهم السلام ,منصب ولايت ,باطن ولايت 

کیوان قزوینی (ملقب به منصور عليشاه, از اقطاب مهم فرق صوفی...) : حدود و اختياراتی فراوانی که صوفیه برای اقطاب خود قائل هستند, را بطور خلاصه در کتاب خود آورده اند که با اشکالات وارده بصورت مجزا بیان میدارم. 
* من داراي همان باطن ولايت هستم، که خاتم الانبياء داشت و به نيروي آن، تأسيس احکام تصوف را نمودم إلاّ این که....

اشکال به مورد اول :
اولا باطن ولايت فقط نزد چهارده معصوم (عليهم السلام) و مخصوص آنها مي باشد.
ثانيا بستگي دارد که شما صوفيه چه تعريفي از بطن ولايت داشته باشيد. اگر منظور شما از بطن ولايت همان منحرف کردن نفوس انساني از راه خدا به سوي خود است، پس در اين صورت ولايت شما ولايتي است شيطاني. چراکه هر کس بنده اي از بندگان خدا را به سوي خود بخواند نشان دهنده ي اين است که در صدد فريب دادن انسانهاست و براي نفس خويش بانگ اناالحق مي زند. و اگر منظور، همان ولايت اهل بيت عليهم السلام است، پس در اين صورت فقط فقهاء و علماي شيعه اجازه ي چنين ولايتي را در اين زمان که امام معصوم در دسترس نيست، دارند که حتي آن هم مشروط به رعايت احکام الهي و اجراي سنت و سيره معصومين است. يعني طبق يک شرايط و ظوابطي که خود ائمه اطهار عليهم السلام بيان کرده اند، مي توانند منصب ولايت را در دست گيرند.
ثالثا : از کجا توانستيد اين نيروي باطني ولايت را از پيامبر خدا اخذ کنيد؟

رابعا : با چه اجازه اي احکام منحرفه تصوف را تأسيس کرده ايد؟

خامسا : اين مقام را که نگهبان دين هستيد دقيقا يک کپي برداري از منصب ولايت اهل بيت عليهم السلام است که چون شما صوفيه درصدد قد علَم کردن در برابر ولايت معصومين بوده ايد چنين اجازه اي را به خود داده ايد. چراکه اين نگهباني از دين در روايات شيعه مربوط به امامان معصوم است

منبع اصلی مطلب : مجذوبان کور
برچسب ها : ولايت ,السلام ,عليهم ,احکام ,اقطاب ,معصوم ,عليهم السلام ,منصب ولايت ,باطن ولايت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : حدود و نقد اختیارات اقطاب صوفی 1